Cúng tế cỗ mặn linh đình – Vong linh chẳng được ăn mà càng thêm tội

Cúng tế cỗ mặn linh đình – Vong linh chẳng được ăn mà càng thêm tội

CÚNG CỖ MẶN LINH ĐÌNH – VONG LINH CHẲNG ĂN ĐƯỢC MÀ CÀNG THÊM TỘI
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍂Thời Tề có một sĩ nhân họ Lương nhà rất giàu có, lúc sắp mất đã bảo vợ rằng: “Nô lệ, ngựa nghẽo mà ta yêu thích lúc bình sinh cùng các thứ đồ vật đã được sử dụng lâu ngày, rất vừa ý ta, khi nào ta chết thì dùng các thứ đó chôn theo ta. Nếu không thì chẳng có thứ gì để mà cưỡi cả”. Tới lúc chết, người nhà lấy bao tải đựng đất đè chết nô lệ. Còn ngựa thì vẫn chưa giết.

🍂Người nô lệ đó chết đã bốn ngày nhưng lại hồi tỉnh, sống lại và kể rằng: “Giữa lúc chẳng biết là mình đi đâu thì thấy bỗng tới cửa quan phủ, bị người gác cửa giữ lại, phải ngủ ở cửa một đêm. Sáng sớm mai thấy ông chủ vừa quá cố bị cùm, có lính canh giữ, đi vào dinh quan. Chủ thấy người nô lệ đó bèn hỏi: “Ta cứ tưởng rằng người chết được sử dụng nô tỳ, cho nên mới dặn lại là phải gọi ngươi. Nay ai nấy phải tự chịu khổ hoàn toàn không có liên quan gì với nhau. Nay ta sẽ bẩm quan tha cho ngươi ra”. Nói xong liền đi vào. Nô lệ đứng ngoài ở chỗ kín nhòm vào thì thấy quan hỏi người canh giữ Lương rằng:…

http://daibaothapmandalataythien.org/sy-nhan-ho-luong

Cúng tế cỗ mặn linh đình – Vong linh chẳng được ăn mà càng thêm tội

Cúng tế cỗ mặn linh đình – Vong linh chẳng được ăn mà càng thêm tội

Cúng tế cỗ mặn linh đình – Vong linh chẳng được ăn mà càng thêm tội

Source

Có thể bạn quan tâm...

2 CÁCH ĐỂ KIỂM TRA NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH —————— #Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên Thô

2 CÁCH ĐỂ KIỂM TRA NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH ——————#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên 🌼Thông thường tới lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra người huynh đệ tồi của mình, song điều này có thể mất vài năm và đôi khi đã quá trễ. Vì thế bạn phải nghiêm khắc tìm hiểu các mối quan hệ của mình

Mời bạn đọc tiếp »

2 CÁCH ĐỂ KIỂM TRA NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH —————— #Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên Thô

2 CÁCH ĐỂ KIỂM TRA NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH ——————#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên 🌼Thông thường tới lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra người huynh đệ tồi của mình, song điều này có thể mất vài năm và đôi khi đã quá trễ. Vì thế bạn phải nghiêm khắc tìm hiểu các mối quan hệ của mình

Mời bạn đọc tiếp »

Đệ nhất thần thông cũng không tránh được quả báo bất hiếu

ĐỆ NHẤT THẦN THÔNG KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC QUẢ BÁO BẤT HIẾU —————#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên ☸️Suốt cả cuộc đời hành đạo Mục Kiền Liên đã dùng thần thông làm phương tiện giáo hóa. Bởi thế trong hàng tứ chúng, Tôn giả được suy tôn là bậc thần thông đệ nhất. Nhưng vì có thần thông mà Ngài bị

Mời bạn đọc tiếp »

HOTLINE: 0903 362 388

Scroll to Top