Hôm nay là ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo lịch Kim cương thừa – ngày 30/

Hôm nay là ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo lịch Kim cương thừa – ngày 30/

🌈Hôm nay là ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo lịch Kim cương thừa – ngày 30/6🌈
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

➡️Trong ngày này, bạn nên tha thiết cầu nguyện Đức Phật thời hiện tại, giáo chủ của cõi Sa bà – Đức Thích Ca Mâu Ni. Nếu bạn phát nguyện quy y Ngài, mọi nghiệp chướng, báo chướng của 80.000 kiếp sẽ được tịnh hóa, bạn sẽ đón nhận ân phúc gia trì để đóng các cửa dẫn xuống cõi Địa ngục lửa thiêu đốt.

➡️Hãy cùng chúng tôi tu tập, tích lũy công Đức bằng cách thực hành các thiện hạnh như: tụng kinh, phóng sinh, ăn chay, cúng dường, bố thí và hồi hướng công đức đến hết thảy chúng sinh hữu tình, mong nguyện chúng sinh viên mãn mọi tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏

☀️Chủng tử tự: MUM
☀️Chân ngôn: TAYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOAHA

➡️Quý vị tải Nghi quỹ tu trì Đức Phật Thích Cả Mâu Ni tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-l…

Hôm nay là ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo lịch Kim cương thừa – ngày 30/
Hôm nay là ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo lịch Kim cương thừa – ngày 30/
Hôm nay là ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo lịch Kim cương thừa – ngày 30/
Hôm nay là ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo lịch Kim cương thừa – ngày 30/

Source

Bài viết gốc được đăng vào ngày:24/08/2019 @ 10:48 sáng

Có thể bạn quan tâm...

2 CÁCH ĐỂ KIỂM TRA NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH —————— #Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên Thô

2 CÁCH ĐỂ KIỂM TRA NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH ——————#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên 🌼Thông thường tới lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra người huynh đệ tồi của mình, song điều này có thể mất vài năm và đôi khi đã quá trễ. Vì thế bạn phải nghiêm khắc tìm hiểu các mối quan hệ của mình

Mời bạn đọc tiếp »

2 CÁCH ĐỂ KIỂM TRA NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH —————— #Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên Thô

2 CÁCH ĐỂ KIỂM TRA NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH ——————#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên 🌼Thông thường tới lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra người huynh đệ tồi của mình, song điều này có thể mất vài năm và đôi khi đã quá trễ. Vì thế bạn phải nghiêm khắc tìm hiểu các mối quan hệ của mình

Mời bạn đọc tiếp »

Đệ nhất thần thông cũng không tránh được quả báo bất hiếu

ĐỆ NHẤT THẦN THÔNG KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC QUẢ BÁO BẤT HIẾU —————#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên ☸️Suốt cả cuộc đời hành đạo Mục Kiền Liên đã dùng thần thông làm phương tiện giáo hóa. Bởi thế trong hàng tứ chúng, Tôn giả được suy tôn là bậc thần thông đệ nhất. Nhưng vì có thần thông mà Ngài bị

Mời bạn đọc tiếp »

HOTLINE: 0903 362 388

Scroll to Top