Thiền - Khí Công Chữa Lành Bệnh Tật

Khóa Học Thiền Giúp Bạn Sống Hạnh Phúc
Gói Cơ Bản: 200k/ 3 tháng học

Học trực tiếp với Thầy Phúc Thành qua video bài giảng - Được tiếp thu đầy đủ tinh hoa của Khí Công Bát Đoạn Cẩm chữa bệnh, và Thiền Định Phật Giáo an lạc thân tâm. Thầy hỗ trợ qua Group riêng trong 3 tháng. Học phí chỉ 200k cho 3 tháng luyện tập

Khóa Học Thiền Giúp Bạn Sống Hạnh Phúc
Gói Trọn Đời: 350k/ Trọn Đời
Học trực tiếp với Thầy Phúc Thành qua video bài giảng - Được tiếp thu đầy đủ tinh hoa của Khí Công Bát Đoạn Cẩm chữa bệnh, và Thiền Định Phật Giáo an lạc thân tâm. Thầy hỗ trợ qua Group riêng trọn đời. Học phí Gói Tiết Kiệm chỉ 350k cho trọn đời học tập
Khóa Học Thiền Giúp Bạn Sống Hạnh Phúc
Gói Đặc Biệt: 550k/ Học Trọn Đời + Ưu Đãi
Học trực tiếp với Thầy Phúc Thành qua video bài giảng - Được tiếp thu đầy đủ tinh hoa của Khí Công Bát Đoạn Cẩm chữa bệnh, và Thiền Định Phật Giáo an lạc thân tâm. Thầy hỗ trợ qua Group riêng trọn đời. Học phí chỉ 550k cho trọn đời luyện tập. Chỉ riêng Gói Đặc Biệt được tặng Tài Liệu Học Tập đặc biệt và ebook sách Phật Học Phổ Thông của HT Thích Thiện Hoa
Khí Công Bát Đoạn Cẩm Chân Truyền: Hỗ Trợ Trị Bệnh
Gói Trọn Đời: 350k/ Trọn Đời
Khí Công Bát Đoạn Cẩm Chân Truyền: Hỗ Trợ Trị Bệnh
Dịch Cân Kinh
Giá: 350.000đ
Dịch Cân Kinh Phật Gia 9 Thức Trị Bệnh
Scroll to Top