Thiền - Khí Công Chữa Lành Bệnh Tật

Kinh Bách Dụ: Món nợ nửa tiền

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Kinh Bách Dụ: Món nợ nửa tiền

Mẩu chuyện này dụ cho người tham chút ít danh lợi mà làm hỏng việc lớn, nịnh bợ người khác để thân mình được no ấm, không đoái hoài đến lễ nghĩa. Hiện đời mang tiếng xấu, đời sau bị quả khổ.

Thuở xưa, có người lái buôn cho người bạn mượn nửa tiền đã lâu chưa trả. Ông ta liền đến nhà người ấy để đòi nợ.

Trên đường đến nhà người thiếu nợ, phải qua một con sông. Anh ta thuê người đi qua sông tốn hết hai tiền. Đến nhà người thiếu nợ đã đi vắng.

du1phatgiaoorgvn 0852 Kinh Bách Dụ: Món nợ nửa tiền Kinh Bách Dụ: Món nợ nửa tiền

Anh ta đi đò trở về tốn thêm hai tiền nữa. Món nợ chỉ có nửa tiền, mà đi đòi tốn hết bốn tiền, lại đi đường mệt nhọc, anh ta bị mọi người chê cười.

Lời bàn: 

Mẩu chuyện này dụ cho người tham chút ít danh lợi mà làm hỏng việc lớn, nịnh bợ người khác để thân mình được no ấm, không đoái hoài đến lễ nghĩa. Hiện đời mang tiếng xấu, đời sau bị quả khổ.

———————
Nguồn bài viết: https://phatgiao.org.vn/kinh-bach-du-mon-no-nua-tien-d50842.html

Có thể bạn quan tâm...

Tiền thân của Bồ Tát Phổ Hiền

Tiền thân của Bồ Tát Phổ Hiền Khi Bồ Tát Phổ Hiền chưa xuất gia học đạo, còn làm Thái tử con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng-đà-nô. Nhờ phụ vương khuyên bảo, nên Thái tử mới phát tâm cúng dường đức Phật Bảo Tạng và Chúng tăng trong ba tháng.

Mời bạn đọc tiếp »

Quán thân trong thân

Quán thân trong thân Tu tập là chế tác ra năng lượng chánh niệm để trước hết trở về ôm ấp và chăm sóc, bày tỏ tình thương đối với cơ thể ta. Đây là bước đầu của sự thực tập thương yêu. Bây giờ ta đi sang bài tập thứ ba của mười sáu

Mời bạn đọc tiếp »

Kinh chăm sóc người bệnh

Kinh chăm sóc người bệnh Bấy giờ, trong thành La-duyệt có một Tỳ-kheo mang trọng bệnh, rất khốn khổ, nằm đại tiểu tiện, không thể tự đứng dậy, cũng chẳng có Tỳ-kheo nào đến chăm sóc. Ngày đêm ông xưng danh hiệu Phật: “Sao ta không được Thế Tôn thương tưởng đến?” Tôi nghe như

Mời bạn đọc tiếp »

HOTLINE: 0903 362 388

Scroll to Top