Thiền - Khí Công Chữa Lành Bệnh Tật

Kinh Bách Dụ: Món nợ nửa tiền

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Kinh Bách Dụ: Món nợ nửa tiền

Mẩu chuyện này dụ cho người tham chút ít danh lợi mà làm hỏng việc lớn, nịnh bợ người khác để thân mình được no ấm, không đoái hoài đến lễ nghĩa. Hiện đời mang tiếng xấu, đời sau bị quả khổ.

Thuở xưa, có người lái buôn cho người bạn mượn nửa tiền đã lâu chưa trả. Ông ta liền đến nhà người ấy để đòi nợ.

Trên đường đến nhà người thiếu nợ, phải qua một con sông. Anh ta thuê người đi qua sông tốn hết hai tiền. Đến nhà người thiếu nợ đã đi vắng.

du1phatgiaoorgvn 0852 Kinh Bách Dụ: Món nợ nửa tiền Kinh Bách Dụ: Món nợ nửa tiền

Anh ta đi đò trở về tốn thêm hai tiền nữa. Món nợ chỉ có nửa tiền, mà đi đòi tốn hết bốn tiền, lại đi đường mệt nhọc, anh ta bị mọi người chê cười.

Lời bàn: 

Mẩu chuyện này dụ cho người tham chút ít danh lợi mà làm hỏng việc lớn, nịnh bợ người khác để thân mình được no ấm, không đoái hoài đến lễ nghĩa. Hiện đời mang tiếng xấu, đời sau bị quả khổ.

———————
Nguồn bài viết: https://phatgiao.org.vn/kinh-bach-du-mon-no-nua-tien-d50842.html

CÁC VIDEO CỦA
THẦY PHÚC THÀNH

CÁC KHÓA HỌC CỦA
THẦY PHÚC THÀNH

Scroll to Top