Lớp Khí Công Đại Bi Tâm Đi Dã Ngoại Tại Linh Tuyền Sơn Trang

Lớp Khí Công Đại Bi Tâm Đi Dã Ngoại Tại Linh Tuyền Sơn Trang

Mời các bạn cùng thưởng thức những hình ảnh rất đẹp của Thầy Phúc Thành cùng các học viên lớp Khí Công Đại Bi Tâm trong chuyến đi dã ngoại tại Linh Tuyền Sơn Trang.

HOTLINE 098 141 35 88

Scroll to Top