Những Câu Nói Hay Về Truyền Thống Tôn Sư Trọng Đạo Của Dân Tộc (Phần 1)

Những Câu Nói Hay Về Truyền Thống Tôn Sư Trọng Đạo Của Dân Tộc (Phần 1)

Thầy Phúc Thành chia sẻ, kết tập những câu nói hay về Đạo Lý Tôn Sư, Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây của dân tộc ta.

 •  Tiên học lễ, hậu học văn
 •  Bán tự vi sư, nhất tự vi sư
 •  Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy
 •  Không thầy đố mày làm nên
 •  Học thầy không tày học bạn
 •  Một kho vàng không bằng một nang chữ
 •  Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học
 •  Ăn vóc học hay
 •  Ông bảy mươi học ông bảy mốt
 •  Dốt đến đâu học lâu cũng biết
 •  Người không học như ngọc không mài
 •  Trọng thầy mới được làm thầy
 •  Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi
 •  Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc
 •  Nhất quý nhì sư
 •  Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
 •  Ăn quả nhớ kẻ trồng câyngayNG Những Câu Nói Hay Về Truyền Thống Tôn Sư Trọng Đạo Của Dân Tộc (Phần 1) đạo lý tôn sư
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

***

Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bố những ngày ước mong.

***

Ơn thầy soi lối mở đường 
Cho con vững bước dặm trường tương lai

***

Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây

Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.

***

Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói đố mày làm nên.

***

Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi

Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng.

***

Mười năm rèn luyện sách đèn

Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

***

Mẹ cha công đức sinh thành
Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

***

Ơn Thầy không bằng gốc bễ,
Nghĩa Thầy Gánh vác cuộc đời học sinh.

 

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

***

Công cha, áo mẹ, chữ thầy

Gắng  công mà học có ngày thành danh.

***

Bẻ lau làm viết chép văn
Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy.

***

Dốt kia thì phải cậy thầy

Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.

***

Đến đây viếng cảnh viếng thầy

Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần.

(Còn tiếp)

Có thể bạn quan tâm...

HOTLINE: 0903 362 388

Scroll to Top