Thiền - Khí Công Chữa Lành Bệnh Tật

Phát Tâm Từ Thiện, Giúp Đỡ Hoàn Cảnh Khó Khăn

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Phát Tâm Từ Thiện, Giúp Đỡ Hoàn Cảnh Khó Khăn

 

Thầy ghé thăm cửa hàng 24h và phát tâm vào Quỹ Từ Thiện cho những hoàn cảnh khó khăn.

 

Thời gian tới, Thầy sẽ cùng với các anh em nơi đây, tổ chức các chương trình từ thiện cho trẻ em mồ côi, bệnh nhân viện K, và các hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

 

Của ít lòng nhiều, mỗi chúng ta cùng tu tập Bi Trí Dũng, và góp sức mình, giúp đỡ cộng đồng nhé.

 

Hoan hỷ thay!
Sống là Phụng Sự Nhân Sinh!

 

z4499590796629 2294aadd8e5454b173f85fccb4efdf60 Phát Tâm Từ Thiện, Giúp Đỡ Hoàn Cảnh Khó Khăn

 

z4499590800722 08fb766f68508dbd2bde218adb23261b Phát Tâm Từ Thiện, Giúp Đỡ Hoàn Cảnh Khó Khăn

CÁC VIDEO CỦA
THẦY PHÚC THÀNH

CÁC KHÓA HỌC CỦA
THẦY PHÚC THÀNH

Scroll to Top