TẠI SAO NÊN THỜ TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT? Công năng, oai lực của Địa Tạng

TẠI SAO NÊN THỜ TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT? Công năng, oai lực của Địa Tạng

🌷 TẠI SAO NÊN THỜ TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT? 🌷

Công năng, oai lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát là không thể nghĩ bàn, vô cùng to lớn, bao trùm khắp Tam giới. Chuyên tâm trì niệm, tu tập, quy y theo ngài sẽ đạt được nhiều lợi ích.

Đối với cuộc sống hiện tại, thờ phụng Địa Tạng Bồ Tát sẽ giúp cho những nguyện ước lớn mau chóng thành hiện thực, nhận được trí huệ lớn, tiêu trừ tai nạn, tội chướng, bệnh tật và được quỷ thần hộ vệ.

Đối với kiếp sau thì lợi ích lại càng to lớn, giúp thoát khỏi kiếp nữ nhi, được thân hình tốt đẹp, thoát kiếp nô lệ, súc vật.

🙏Mời quý vị đạo hữu xem thêm tại: https://shophoavouu.com/…/tuong-dia-tang-vuong-dung-cao-70…/

TẠI SAO NÊN THỜ TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT? Công năng, oai lực của Địa Tạng
TẠI SAO NÊN THỜ TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT? Công năng, oai lực của Địa Tạng
TẠI SAO NÊN THỜ TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT? Công năng, oai lực của Địa Tạng
TẠI SAO NÊN THỜ TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT? Công năng, oai lực của Địa Tạng
TẠI SAO NÊN THỜ TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT? Công năng, oai lực của Địa Tạng

Source

Có thể bạn quan tâm...

HOTLINE: 0903 362 388

Scroll to Top