Thiền - Khí Công Chữa Lành Bệnh Tật

Tinh tấn – Chánh niệm – Tỉnh giác

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Tinh tấn – Chánh niệm – Tỉnh giác

 

Lúc nào tâm bạn rỗng lặng, không vọng động, không bị chi phối hay ám ảnh bởi điều gì thì nó sẽ rất trong sáng… và nó có thể thấy biết mọi sự rõ ràng trung thực…

Quên mất chính mình là quên tình trạng (trạng thái, thái độ, tư thế…) hiện thời của mình.

Ví dụ bạn đang đi bộ nhưng lại quên mình đang bước đi trên đường mà ý tưởng đang lang thang đi tìm lại hình ảnh một người bạn hôm qua mới quen ngoài cổng trường. Lúc đó bạn quên mình đang bước, quên sự xúc chạm trên mặt đường, quên tư thế đang đi…chỉ thấy hình ảnh ảo đang nói chuyện với người bạn mới một cách rất hào hứng mà thôi. bỗng nhiên…Một người gọi bạn mới giật mình trở lại với toàn bộ hiện trạng đi lúc đó.

niemphatgiaoorgvn 1702 Tinh tấn – Chánh niệm – Tỉnh giác Tinh tấn – Chánh niệm – Tỉnh giác

Lúc nào tâm bạn rỗng lặng, không vọng động, không bị chi phối hay ám ảnh bởi điều gì thì nó sẽ rất trong sáng… và nó có thể thấy biết mọi sự rõ ràng trung thực…

 

Sự lang thang của tâm tưởng theo hình ảnh ảo bên ngoài gọi là buông lung.

+ Sự quên mất hiện trạng đang là gọi là thất niệm

– Sự không biết mình trong tình trạng hiện tại gọi là không tỉnh giác  Ba tình trạng trên đều biểu hiện sự “quên mất chính mình”.

Vậy…

+Trở về với tình trạng hiện đang là gọi là tinh tấn (Viriya)

+ Trọn vẹn với hiện trạng của thân-tâm gọi là chánh niệm (Sammāsati)

+ Thấy, nghe, cảm giác…. biết rõ ràng chính mình trong thực trạng: tại đây và bây giờ gọi là tỉnh giác (Sampajānā)

Lúc nào tâm bạn rỗng lặng, không vọng động, không bị chi phối hay ám ảnh bởi điều gì thì nó sẽ rất trong sáng… và nó có thể thấy biết mọi sự rõ ràng trung thực…

———————
Nguồn bài viết: https://phatgiao.org.vn/tinh-tan-chanh-niem-tinh-giac-d51136.html

Có thể bạn quan tâm...

Tiền thân của Bồ Tát Phổ Hiền

Tiền thân của Bồ Tát Phổ Hiền Khi Bồ Tát Phổ Hiền chưa xuất gia học đạo, còn làm Thái tử con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng-đà-nô. Nhờ phụ vương khuyên bảo, nên Thái tử mới phát tâm cúng dường đức Phật Bảo Tạng và Chúng tăng trong ba tháng.

Mời bạn đọc tiếp »

Quán thân trong thân

Quán thân trong thân Tu tập là chế tác ra năng lượng chánh niệm để trước hết trở về ôm ấp và chăm sóc, bày tỏ tình thương đối với cơ thể ta. Đây là bước đầu của sự thực tập thương yêu. Bây giờ ta đi sang bài tập thứ ba của mười sáu

Mời bạn đọc tiếp »

Kinh chăm sóc người bệnh

Kinh chăm sóc người bệnh Bấy giờ, trong thành La-duyệt có một Tỳ-kheo mang trọng bệnh, rất khốn khổ, nằm đại tiểu tiện, không thể tự đứng dậy, cũng chẳng có Tỳ-kheo nào đến chăm sóc. Ngày đêm ông xưng danh hiệu Phật: “Sao ta không được Thế Tôn thương tưởng đến?” Tôi nghe như

Mời bạn đọc tiếp »

HOTLINE: 0903 362 388

Scroll to Top