Thiền - Khí Công Chữa Lành Bệnh Tật

Những Câu Nói Hay Về Truyền Thống Tôn Sư Trọng Đạo Của Dân Tộc (Phần 2)

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Thầy Phúc Thành chia sẻ, kết tập những câu nói hay về Đạo Lý Tôn Sư, Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây của dân tộc ta:

 

Ở đây gần bạn gần thầy

Có công mài sắt có ngày nên kim.

***

Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng trí thức
Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương

***

Con hơn cha là nhà có phúc
Trò hơn thầy là đất nước yên vui.

***

Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

***

Chữ thầy trong cõi người ta
Dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy

***

Thời gian dẫu bạc mái đầu
Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy

***

Dạy con từ thuở tiểu sinh
Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi
Học cho “cách vật trí tri”
Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.

***

Ai người đánh thức đêm trường mộng
Ai soi đường lồng lộng ánh từ quang
Ai thắp lửa bồ đề toả sáng
Đạo vô vi sưởi ấm cả trần gian
***

     Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

 Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa

 ***

   Muốn sang thì bắc cầu kiều,

      Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

 ***

   Con ơi ghi nhớ lời này,

      Công cha nghĩa mẹ công thầy chớ quên.

 ***

    Con hơn cha là nhà có phúc,

      Con hơn thầy đất nước yên vui

 ***

   Học thầy không tày học bạn.

 ***

34b552e7692113e13140e5599ca72db3 Những Câu Nói Hay Về Truyền Thống Tôn Sư Trọng Đạo Của Dân Tộc (Phần 2) hay chữ thầy

  Mấy ai là kẻ không thầy,

      Thế gian thường nói đố mày làm nên.

 ***

 Ngày nào em bé cỏn con,

     bây giờ em đã lớn khôn thế này,

     cơm cha áo mẹ chữ thầy,

     nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

 ***

Gươm vàng rớt xuống hồ Tây

      Công cha cũng trọng, nghĩa thầy cũng sâu.

 ***

Mồng một thì ở nhà cha

      Mồng hai nhà vợ, mồng ba nhà thầy.

 ***

Cơm cha áo mẹ chữ thầy

 ***

Con cóc là cậu ông trời, hễ ai đánh nó là trời đánh cho

     Con cóc là cậu thầy nho, hễ ai nuôi nó trời cho quan tiền.

 ***

 Dạy con từ thuở tiểu sinh

     Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi

     Học cho cách vật trí tri

     Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.
unnamed Những Câu Nói Hay Về Truyền Thống Tôn Sư Trọng Đạo Của Dân Tộc (Phần 2) hay chữ thầy

CÁC VIDEO CỦA
THẦY PHÚC THÀNH

CÁC KHÓA HỌC CỦA
THẦY PHÚC THÀNH

Scroll to Top