VÌ SAO NÊN THỜ TƯỢNG BỒ TÁT QUAN ÂM? Bồ tát Quán Thế Âm với đức hạnh kham nhẫn

VÌ SAO NÊN THỜ TƯỢNG BỒ TÁT QUAN ÂM? Bồ tát Quán Thế Âm với đức hạnh kham nhẫn

💥 VÌ SAO NÊN THỜ TƯỢNG BỒ TÁT QUAN ÂM? 💥

Bồ tát Quán Thế Âm với đức hạnh kham nhẫn, từ bi, luôn thương xót chúng sinh, cứu giúp những số phận lầm lỡ. Người luôn nhận được sự kính yêu và cung kính từ tất cả mọi người. Ánh sáng của người chỉ lối cho chúng Phật tử noi theo, hướng tâm đến chốn an lạc, vô vi.

Thỉnh tôn tượng của người về, cũng là một điều may mắn, khi hàng ngày được thấy người, được người nhắc nhở mỗi khi tâm bấn loạn bởi cuộc sống xung quanh.

🌊 Click xem thêm: https://shophoavouu.com/san…/tuong-bo-tat-quan-am-xanh-ngoc/

VÌ SAO NÊN THỜ TƯỢNG BỒ TÁT QUAN ÂM? Bồ tát Quán Thế Âm với đức hạnh kham nhẫn
VÌ SAO NÊN THỜ TƯỢNG BỒ TÁT QUAN ÂM? Bồ tát Quán Thế Âm với đức hạnh kham nhẫn
VÌ SAO NÊN THỜ TƯỢNG BỒ TÁT QUAN ÂM? Bồ tát Quán Thế Âm với đức hạnh kham nhẫn

Source

Bài viết gốc được đăng vào ngày:24/08/2019 @ 10:38 sáng

Có thể bạn quan tâm...

HOTLINE: 0903 362 388

Scroll to Top