logo

Thiền - Khí Công Chữa Lành Bệnh Tật

Năng suất - Chất lượng - Giao thương

Kinh Bách Dụ: Món nợ nửa tiền

18/03/2024
Mẩu chuyện này dụ cho người tham chút ít danh lợi mà làm hỏng việc lớn, nịnh bợ người khác để thân mình được no ấm, không đoái hoài đến lễ nghĩa. Hiện đời mang tiếng xấu, đời sau bị quả khổ.

    Thuở xưa, có người lái buôn cho người bạn mượn nửa tiền đã lâu chưa trả. Ông ta liền đến nhà người ấy để đòi nợ.

    Trên đường đến nhà người thiếu nợ, phải qua một con sông. Anh ta thuê người đi qua sông tốn hết hai tiền. Đến nhà người thiếu nợ đã đi vắng.

   Anh ta đi đò trở về tốn thêm hai tiền nữa. Món nợ chỉ có nửa tiền, mà đi đòi tốn hết bốn tiền, lại đi đường mệt nhọc, anh ta bị mọi người chê cười.

Lời bàn: 

    Mẩu chuyện này dụ cho người tham chút ít danh lợi mà làm hỏng việc lớn, nịnh bợ người khác để thân mình được no ấm, không đoái hoài đến lễ nghĩa. Hiện đời mang tiếng xấu, đời sau bị quả khổ.

 Việt dịch: Thích Phước Cẩn

———————
Nguồn bài viết: https://phatgiao.org.vn/kinh-bach-du-mon-no-nua-tien-d50842.html