logo

Thiền - Khí Công Chữa Lành Bệnh Tật

Năng suất - Chất lượng - Giao thương

Sự thật về Tẩy Tủy Kinh, bí kíp hồi xuân trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung

18/03/2024
Mặc dù được đồn đại có sức mạnh “bá đạo” có thể hồi xuân cho người sử dụng, tuy nhiên Tẩy Tủy Kinh lại rất ít khi được xuất hiện trong các game online hay trong phim vì có quá ít dữ liệu được ghi nhận. Hầu hết là sự phóng tác và hư cấu trong các tiểu thuyết kiếm hiệp, điển hình là của tác giả Kim Dung nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm ăn khách.

Tẩy Tủy Kinh là gì, do ai sáng tạo ra?

     Trong tác phẩm của Kim Dung, Tẩy Tủy Kinh là một trong tứ đại thần công do Tổ Sư Đạt Ma sáng tạo ra, mạnh nhất trong 72 tuyệt Kỹ, được Tổ Sư Đạt Ma viết lúc tuổi về già. Đó là thời điểm Tổ Sư Đạt Ma chuyên tâm tu hành và dùng bí kíp đó để tu luyện tinh thần, tư tưởng. Niệm lực của Tẩy Tủy Kinh có thể ảnh hưởng đến chiến ý của đối phương. Không cần đoạt mạng mà làm cho đối phương tiêu tan chiến ý, không đánh mà bại.

     Người luyện thành Tẩy Tủy Kinh có thể đạt được một số dị năng như thanh lọc tâm hồn, giải trừ sát ý, ngưng động binh đao, kích phát công lực kẻ khác, dẫn dắt ý niệm. Người tu luyện đến cảnh giới cao có thể khai mở sáu loại môn thần thông gồm:

1. Thiên Nhãn Thông

2. Thiên Nhĩ Thông

3. Tha Tâm Thông

4. Túc Mệnh Thông

5. Thần Túc Thông

6. Tậu Tẫn Thông.

Tẩy Tủy Kinh gồm 12 chương chia thành 6 thiên:
- Vô Thủy Chung Khí Thiên Đệ Nhất

- Tứ Đại Giả Hợp Thiên Đệ Nhị

- Phàm Thánh Đồng Quy Thiên Đệ Tam

- Vật Ngã Nhất Trí Thiên Đệ Tứ

- Hành Trụ Lập Toạ Ngoạ Thuỵ Thiên Đệ Ngũ

- Tẩy Tủy Hoàn Nguyên Thiên Đệ Lục

Niệm lực của Tẩy Tủy Kinh có thể ảnh hưởng đến chiến ý của đối phương.

Sự thật về bí kíp Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh

     Tẩy Tủy Kinh tương truyền là một trong 2 bộ kinh thư do Bồ Đề Đạt Ma truyền lại (bộ kinh còn lại là Dịch Cân Kinh) khi ông đến Tung Sơn Thiếu Lâm tự để truyền đạo pháp. Nội dung của bộ kinh là phương pháp tu luyện khí công và võ thuật. Có người cho rằng thực chất đây không phải là pháp môn khí công, mà chỉ là tâm pháp tu hành Thiền tông của Tổ Sư Đạt Ma truyền lại.

     Không giống như nhiều người lầm tưởng, Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh là hai bí kíp khác nhau. Dịch Cân Kinhlà một bí kíp chỉ dẫn cách vận khí nhằm cường thân kiện thể và trường sinh bất lão. Tẩy Tủy Kinh thì chỉ dẫn cách vận khí để trị nội thương. Hai cuốn bí kíp này được Đạt Ma Tổ Sư nghiên cứu mà thành, để trong Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự. Nghe nói sau này, cuốn Tẩy Tủy Kinh bị thất truyền và không còn ai biết nó nằm ở đâu.

Người luyện thành Tẩy Tủy Kinh có thể đạt được một số dị năng như thanh lọc tâm hồn, giải trừ sát ý, ngưng động binh đao

     Như vậy có thể thấy, Tẩy Tủy Kinh không hề đề cập đến vấn đề cải lão hoàn đồng như một số phim và dị bản đã đề cập tới. Thay vào đó nhiều người lại tin tưởng Dịch Cân Kinh mới là bí kíp giúp trường sinh bất lão. Tuy nhiên trong thực tế đã có nhiều bài phân tích Dịch Cân Kinh cũng chỉ là môn khí công duy trì sức khỏe với những động tác nhẹ nhàng dưỡng sinh mà thôi. Hoàn toàn không phải môn võ công khủng khiếp nào đó trong truyện của Kim Dung.