logo

Thiền - Khí Công Chữa Lành Bệnh Tật

Năng suất - Chất lượng - Giao thương

BS Vũ Hán Và Bệnh Nhân Cùng Tập Khí Công Bát Đoạn Cẩm Phòng Dịch Bệnh

18/03/2024
Thật hoan hỉ làm sao, Khí Công đã có lịch sử 5000 năm do các bậc Tiên Gia khai sáng để trị bệnh, tăng cường sức đề kháng cho con người. Các bác sĩ và bệnh nhân đã tìm về với cội nguồn chữa bệnh, phòng bệnh của Y Học Phương Đông, đúng như lời Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã từng nói “Vạn Bệnh Đều Do Khí”,

     Khí thông huyết hành thì bách bệnh đều tiêu tan, Tâm an khí đủ thì bệnh tật từ đâu mà sinh ? Khí công là tinh hoa của phương Đông, vì là tinh hoa nên khó thấy khó tìm, vì là tinh hoa nên ai hữu duyên tập luyện sẽ có được những hiệu quả bất ngờ, thân khỏe, tâm an, trẻ hơn so với tuổi thật.

     Ai chưa có niềm tin với Khí Công, với Thiền thì thật đáng tiếc thay đã bỏ lỡ một kho báu vô giá của người xưa. Và tôi nguyện sẽ dành trọn cuộc đời này cùng vô lượng kiếp về sau, để giữ gìn và phát dương kho báu ấy đến cho tất cả mọi người.

     Nguyện ai có duyên hay không có duyên với tôi đều phát khởi tín tâm sâu sắc với Khí Công và Thiền, sống một cuộc đời vị tha, yêu thương, lợi mình, lợi người.

     Cả nhà xem đoạn video bác sĩ, bệnh nhân Vũ Hán tập Bát Đoạn Cẩm ở dưới comment nhé. Thượng y chữa bệnh từ khi chưa có, trung y có bệnh mới lo chữa, hạ y bệnh nặng mới vái tứ phương. Hãy an vui và tu tập hàng ngày từ khi chưa có bệnh mọi người nhé, đó chính là Thượng Y, Thượng Sách.