logo

Thiền - Khí Công Chữa Lành Bệnh Tật

Năng suất - Chất lượng - Giao thương

Dưỡng sinh là gì? Tập khí công kết đan dược

04/05/2024
Dưỡng là nuôi dưỡng, dưỡng dục. Dục là này là Sinh Lý tự nhiên. Sinh là Sinh Mệnh, sinh mệnh gồm: Sinh Lý và Sinh Khí.

   Tập luyện làm sao cho sinh lý trở về trạng thái ban đầu như Thanh Niên, lúc ấy Tinh Khí hậu thiên mới đầy đủ thì Thiên Địa trong cơ thể mới sung túc để tạo nền cho Dược Vật sản sinh.

   Tạng phủ như ngũ cốc thảo mộc được nuôi dưỡng tươi nhuận.

    Tập luyện làm sao cho tâm trí, thông tuệ mà phá đi cái phiền não độc tố, tinh thần luôn an lạc, thì sinh khí mới vượng, sông ngòi kinh mạch thông suốt, thiên địa hoà hợp mới tạo ra sinh khí.

Trong tạng phủ:

  • Khí chân dương trong Thận sản sinh gọi là Ngọc Thố (ngọc dịch).
  • Khí âm trong Tâm (tim) sản sinh gọi là Kim Ô (kim dịch).
  • Kim dịch từ vô hình mà tới, xuống tới tim thì mát mẻ, đi qua tim thì nóng ấm mà duy trì sinh khí tuần hoàn, huyết mạch toàn thân.
  • Ngọc dịch từ hữu hình mà đến, tới Giáng Cung thì làm cho nóng ấm, hâm sưởi ngũ tạng mà duy trì sinh lý tự nhiên, thảo mộc cây cối tươi tốt.
  • Đó là đạo lý của Dưỡng Sinh Đan Đạo.

  Người ngày nay vì ham thần thông chứng đắc, vì mưu sinh, sinh con đẻ cái duy trì nòi giống mà Tiên Thiên Nguyên Khí ngày càng hư tổn.

  Sinh mệnh như ngọn đèn trước gió, vụt tắt vô thường.

  Có kẻ dạy tu luyện đắc đạo mà lại chủ trương làm cho Tâm khô cằn, nhân tâm vô cảm, làm cho sinh khí tự nhiên mất đi, càng tu thì càng chấp, càng nhanh chết.

 Có kẻ xúi dại con người ép cho thân thể khô kiệt, ép cho sinh lý tự nhiên mất đi, dẫn tới càng tu thì càng nhanh chết.

Đạo ở đâu xa chỉ là sự hoà hợp thuận theo tự nhiên, đó chính là cái Đạo Lý của Dưỡng Sinh.

Trên thì bắt trước trời, dưới thì bắt trước đất, trên dưới thông suốt. Như vậy chính khí sẽ thông thấu Bách Mạch.

Phục khí pháp là phải phục hồi lại Sinh Lý & Sinh Khí tự nhiên! 

Từ đó ba thứ Tài BảoTinh Khí Thần mới sung túc, lúc ấy mới có thể Thái Dược, Phong Cố, Đun Dược, Kết Đan, Cát Cơ.

Hoan hỷ thay!