logo

Thiền - Khí Công Chữa Lành Bệnh Tật

Năng suất - Chất lượng - Giao thương

[Video hướng dẫn] 20 Phút Dịch Cân Kinh: Trị Gan, Thận, Xương Khớp | Thầy Phúc Thành Khí Công

15/03/2024
20 Phút Dịch Cân Kinh Trị Gan, Thận, Xương Khớp. Phần cốt lõi quan trọng nhất của bài khí công dịch cân kinh chính là dịch cân kinh 12 thức trị bệnh. Tại sao phải 12 thức, bởi vì chúng ta có 12 đường kinh, mỗi thức sẽ thông một đường kinh chữa một loại bệnh khác nhau, đi hết được 12 thức này chúng ta sẽ chữa được rất là nhiều bệnh tật khác nhau, đầy đủ khí huyết cho lục phủ ngũ tạng.

     Chúng ta học ở đây trên YouTube chúng ta được học 8 chiêu, còn 4 chiêu cuối cùng thì dành cho khóa học online để được thầy hỗ trợ thêm, học chi tiết bốn chiêu cuối và được thầy hỗ trợ thêm rất là nhiều, cũng như tư vấn về thuốc thang thảo dược trị bệnh cho từng người cụ thể. Những người mà chúng ta muốn học khóa online thì nhắn tin qua Zalo 0903362388 trực tiếp cho thầy Phúc Thành.

     Giờ đây chúng ta bắt đầu vào Dịch Cân Kinh 12 hình thức trị bệnh.